Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

AAK

AAK är ett företag som specialiserar sig på växtbaserade oljelösningar. Företaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom livsmedelsindustrin, inklusive specialfetter för choklad och konfektyr, mejeriprodukter, bageri och andra livsmedelsapplikationer. AAK arbetar också med tekniska produkter och lösningar för kosmetika och farmaceutiska industrier. Företaget har en stark hållbarhetsprofil och strävar efter att minska sin klimatpåverkan och hantera andra miljömässiga och sociala hållbarhetsutmaningar.

Bransch

Förpackade livsmedel och kött

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

7 118 891

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

260 834

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

40 437

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

6 817 620

AAK rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Öka årlig användning av förnybar elektricitet från 12% år 2019 till 100%

  Fram till 2025

 • Minska absoluta Scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 50% från basåret 2019

  Fram till 2030

 • Minska Scope 3 FLAG-utsläpp med 33.3% och icke-FLAG-utsläpp med 46.2%

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska växthusgasutsläpp i hela värdekedjan

  AAK:s mål är att minska växthusgasutsläpp i hela värdekedjan och har åtagit sig att följa vetenskapligt baserade mål (SBT).

 • Skydda biologisk mångfald och naturliga ekosystem

  AAK arbetar för att skydda biologisk mångfald och alla naturliga ekosystem i hela leveranskedjan, inklusive att förhindra markanvändningsförändringar som avskogning.

 • Använda ansvarsfulla inköpsmetoder med fokus på arbetsvillkor

  AAK fokuserar på att använda ansvarsfulla inköpsmetoder med särskild uppmärksamhet på arbetsvillkor, inklusive hälsa och säkerhet, samt att förbättra levnadsförhållanden inom leveranskedjan med fokus på småbrukare och kvinnor.