Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

ABB

ABB är ett ledande globalt teknikföretag som driver omvandlingen av samhällen och industrier för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman programvara med sin portfölj av elektrifiering, automation, robotik och rörelse, tänjer ABB gränserna för teknik för att driva prestanda till nya nivåer. ABB har en historia av innovation som sträcker sig över mer än 130 år och är verksamt i över 100 länder.

Bransch

Tung elektrisk utrustning

Omsättning (2023)

31 000 000 000 USD

Antal anställda (2023)

105 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

436 496 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

128 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

23 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

436 346 000

ABB rapporterar 12 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

16 485 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

94 000

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

65 000

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

699 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

15 000

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

154 000

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

175 000

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

62 000

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

418 318 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

264 000

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

3 000

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

11 000

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

860

Mål

 • Minska egna scope 1 och 2 CO₂e-utsläpp med minst 80% till 2030 och med 100% till 2050

  Fram till 2030

 • Minska scope 3 CO₂e-utsläpp med 25% till 2030 och med 90% till 2050

  Fram till 2030

 • Undvika 600 megaton CO₂e-utsläpp under produkternas livstid från 2022 till 2030

  Fram till 2030

Initiativ

 • Utbildning och katastrofhjälp

  Våra samhällsengagemangsinitiativ kommer att utökas kring fyra fokusområden (4Es): utbildning, nödhjälp och katastrofhjälp, att stärka samhällen och miljö- och naturskydd.

 • Förbättrad självutvärdering

  Vi har omformulerat flera självutvärderingsfrågor om hållbarhet för att erbjuda större tydlighet och uppmuntra mer meningsfulla svar.

 • Materialitetsanalys

  Vi identifierade 10 materialitetsämnen som är viktiga för ABB:s påverkan på ekonomi, miljö och samhälle samt för ABB:s framgång.