Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Addlife

AddLife är ett svenskt bolag som är verksamt inom life science-sektorn. Bolaget erbjuder högteknologiska produkter och tjänster inom områden som medicinteknik och diagnostik. AddLife har ett stort antal dotterbolag och leverantörer, vilket bidrar till en komplex verksamhet ur ett klimatperspektiv.

Bransch

Hälsovårdsutrustning

Omsättning (2023)

9 685 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

2 301

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

26 581

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

8 491

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 846

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

16 244

Addlife rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1 437

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

7 624

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

7 183

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska intensiteten av utsläpp i scope 1 och scope 2 per SEKm försäljning med 25%

  Fram till 2025

 • Uppnå en minskning av växthusgasutsläpp i scope 1 och scope 2 med 25% per SEK miljon i försäljning

  Fram till 2025

Initiativ

 • Utvärdera alla nya leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  Vi utvärderade alla nya leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv med hjälp av ett riskbedömningsverktyg utvecklat 2023.

 • Implementera ett koncernövergripande system för hantering av hållbarhetsrelaterade risker

  Implementerat ett koncernövergripande system för att identifiera, bedöma och hantera hållbarhetsrelaterade risker i leveranskedjan.

 • Minska intensiteten av utsläpp i scope 1 och scope 2 per SEKm försäljning

  Minska utsläppens intensitet i scope 1 och scope 2 per SEKm försäljning med 25% till 2025, med 2021 som basår.

 • Utveckla ett klimatmål i linje med Parisavtalet

  Utveckla ett klimatmål i linje med Parisavtalet och 1,5-gradersmålet tillsammans med en motsvarande omställningsplan.

 • AddLife Academy Training

  Utbildningsprogram i försäljning, ledarskap, förhandlingskompetens, etc., erbjuds till alla koncernföretag.