Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Addtech

Addtech är en teknikhandelskoncern som erbjuder högteknologiska produkter och lösningar till industrikunder inom olika sektorer såsom energi, infrastruktur och automation.

Bransch

Industriella konglomerat

Omsättning (2023)

15 400 SEK

Antal anställda (2023)

3 500

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

40 822

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

2 446

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

4 273

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

34 103

Addtech rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

83

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

30 353

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

3 667

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koldioxidintensiteten med 50 procent från basåret 2019/2020

  Fram till 2030

 • Öka andelen energi från förnybara källor

  Fram till 2023

 • Effektivisera och reducera resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser

  Fram till 2023

Initiativ

 • Increase Renewable Energy Usage

  Vi syftar till att öka andelen förnybar energi som används i våra verksamheter.

 • Improve Energy Efficiency

  Vi planerar att fördubbla förbättringsgraden i energieffektivitet i våra anläggningar.

 • Reduce Emissions

  Kartlägga, sätta mål och minska våra utsläpp för att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

 • Promote Sustainable Innovation

  Vi kommer att öka andelen av vår verksamhet som erbjuder tekniska lösningar för hållbar innovation, industri och infrastruktur.

 • Ensure Safe and Fair Working Conditions

  Säkerställa långsiktig tillväxt utan att kompromissa med arbetsvillkoren för våra anställda och leverantörer.

 • Promote Gender Equality

  Uppnå en jämställd och inkluderande arbetsmiljö som främjar kvinnligt ledarskap.

 • Increase Sustainable Offerings

  Öka andelen av vår verksamhet som erbjuder cirkulära tjänster och säkerställa effektiv resursanvändning.

 • Promote Health and Safety

  Öka andelen av vår verksamhet som bidrar till utveckling av medicinsk teknik och minskar luftföroreningar. Systematiskt främja hälsa och säkerhet på våra arbetsplatser.