Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

AFRY

AFRY är ett internationellt företag som erbjuder ingenjörs-, design- och rådgivningstjänster inom områden som energi, industri, infrastruktur och digitala lösningar. Företaget arbetar för att skapa hållbara lösningar för framtiden genom att kombinera djup teknisk expertis med innovativt tänkande. AFRY har en stark närvaro i Europa och expanderar globalt med målet att bidra till en mer hållbar värld.

Bransch

Forsknings- och konsulttjänster

Omsättning (2023)

26 978 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

19 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

14 553

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

440

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 114

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

10 999

AFRY rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

10 999

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Halvera utsläppen från affärsresor och kontorsverksamhet

  Fram till 2030

 • Uppnå nettonollutsläpp av koldioxid från affärsresor och kontorsverksamhet

  Fram till 2040

 • Minska växthusgasutsläppen från tjänsteresor och energiförbrukning i kontorslokaler

  Fram till 2027

Initiativ

 • Minska klimatpåverkan inom verksamheten

  AFRY har åtagit sig att minska klimatpåverkan från energiförbrukning av kontor, affärsresor samt inköp av varor och tjänster, med validerade mål av Science Based Target initiative (SBTi).

 • Halvera utsläppen från affärsresor och kontorsverksamhet

  AFRY strävar efter att halvera utsläppen från affärsresor och kontorsverksamhet senast 2030, med 2019 som basår.

 • Fossilfri fordonsflotta och energi på kontor

  AFRY:s största marknader har satt klimatmilstolpar för att uppnå fossilfri fordonsflotta och fossilfri energi på kontor till 2030.