Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Akademiska hus

Akademiska Hus är ett statligt ägt fastighetsbolag i Sverige som ansvarar för att erbjuda och förvalta lokaler för universitet och högskolor. Företaget spelar en viktig roll i att tillhandahålla hållbara och moderna utbildnings- och forskningsmiljöer.

Bransch

Industriella REITs

Omsättning (2023)

7 626 000 SEK

Antal anställda (2023)

573

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

31 936

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

852

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

6 385

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

24 699

Akademiska hus rapporterar 7 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

8 030

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

8 942

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

5 635

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

1 274

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

542

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

88

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

188

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Klimatneutrala år 2035 i hela värdekedjan

  Fram till 2035

 • Minska mängd levererad energi med 50 procent mellan 2000 och 2025

  Fram till 2025

 • Mål för 2023: -10% av utsläpp jämfört med basår 2019

  Fram till 2023

 • 85% reduktion av utsläpp jämfört med basår 2019 för klimatneutralitet 2035

  Fram till 2035

Initiativ

 • Climate Neutrality by 2035

  Achieve climate neutrality across the entire value chain.

 • Energy Usage Reduction

  Reduce delivered energy by 50% between 2000 and 2025.

 • Improving Biodiversity on Campus

  Enhance biodiversity on campus and reduce biodiversity impact across the value chain.

 • Local Renewable Energy Increase

  Increase the amount of locally-produced renewable energy through solar panels and demand low climate impact solutions.

 • Sustainable and Long-Term Investments

  Increase the proportion of EU taxonomy-aligned revenue.

 • Future-Proof Campuses against Climate Change

  Ensure campuses are resilient to a changing climate, including more extreme weather events.

 • Increase Circularity

  Increase circularity in projects, enhance recycled waste on campus, reduce water use, and maximize usage of premises.

 • Water Usage Reduction

  Reduce water usage annually.

 • Index for Sustainable Use of Premises

  Aim to increase the index for the sustainable use of premises by at least 1% annually.

 • Implementation of Climate Risk and Vulnerability Analysis for Campuses

  Conduct climate risk and vulnerability analysis for campuses through master planning.