Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Alfa Laval

Alfa Laval är ett svenskt globalt företag som erbjuder produkter och lösningar inom värmeöverföring, separation och flödeshantering. Företagets verksamhet sträcker sig över tre huvudsegment: energi, mat och vatten samt marina applikationer. Alfa Laval är känt för sin innovation och tekniska expertis, och dess produkter används i många kritiska industrier världen över.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Antal anställda (2023)

17 210

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

44 575 608

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

16 282

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5 082

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

44 554 244

Alfa Laval rapporterar 10 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

605 623

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

62 110

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

17 150

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

48 308

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

2 203

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

26 443

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

2 717

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

9 662

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

43 749 138

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

5 889

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska totala växthusgasutsläpp (Scope 1 och 2) med 50%

  Fram till 2030

 • Uppnå netto-noll växthusgasutsläpp (Scope 1, 2 och 3)

  Fram till 2050

 • Minska Scope 3 utsläpp från användning av sålda produkter med 30%

  Fram till 2030

Initiativ

 • CO2 Emissions Scope 1 Adjustments

  Added emissions in 2020-22 for company cars previously excluded due to oversight.

 • Scope 3 Category 2 Capital Goods Adjustments

  Added emissions for 2020-21 and updated for 2022 using average spend-based method.

 • Scope 3 Category 6 Business Travel Adjustments

  Using more accurate emissions data for 2023 as proxy also for 2020-2022.

 • Scope 3 Category 11 Use of Sold Products Adjustments

  Data for 2020-22 corrected (previously included avoided emissions for some business units).

 • Environmental Data Reporting

  All operations, service centres, and large offices are required to report environmental and health & safety data.

 • Energy Consumption Reporting

  Energy data is collected from sites quarterly through invoices and meter readings.

 • Application of Precautionary Principle

  The environmental policy stipulates that a precautionary approach should be taken to environmental challenges.