Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Apoteket

Apoteket är en svensk detaljhandelskedja som säljer läkemedel och hälsorelaterade produkter. Företaget strävar efter att erbjuda kvalitativa läkemedel och rådgivning med en omfattande närvaro över hela Sverige.

Bransch

Apoteksdetaljhandel

Omsättning (2023)

21 500 000 SEK

Antal anställda (2023)

3 570

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

427 714

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

95

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

826

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

426 793

Apoteket rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

418 963

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

1 667

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

245

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

2 305

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

442

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

405

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

1 934

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

823

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Halvera utsläpp från scope 1, 2 samt varutransporter

  Fram till 2030

 • 70% av leverantörerna ska vara anslutna till Science Based Targets initiative

  Fram till 2027

 • Öka andelen fossilfria varutransporter

  Fram till 2030

Initiativ

 • Reduction in Scope 2 emissions

  Revised statistics and updated emission factors contributed to a reduction in Scope 2 emissions.

 • Improvement in emission calculations

  Changes in calculation methodology led to revised emissions figures for various categories.

 • Inclusion of medication waste in emissions calculations

  Emissions from pharmaceuticals collected from the public were included in the sub-category 'End treatment of sold products'.

 • Updated emission factors for end-of-life treatment

  The emission factor for end-of-life treatment of sold products, including collected medications, was updated in 2023 resulting in an emission reduction.