Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Arion Bank

Arion Bank är en ledande bank på Island som erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till både privatpersoner och företag. Banken fokuserar på att tillhandahålla högkvalitativa tjänster och har ett starkt engagemang för hållbarhet och miljöansvar.

Bransch

Diversifierade banker

Omsättning (2023)

61 810 000 000 ISK

Antal anställda (2023)

813

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

301 623

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

32

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

13

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

301 577

Arion Bank rapporterar 7 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

17

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

5

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

280

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

269

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

6

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

2

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

301 000

Mål

 • Minska utsläppen med 50% till 2025

  Fram till 2025

 • Uppnå koldioxidneutralitet till 2030

  Fram till 2030

 • Minska Scope 1 och Scope 2 utsläpp med 70% till 2028

  Fram till 2028

Initiativ

 • Purchase of Certificates of Origin for Electricity

  Arion Bank purchased certificates of origin for the electricity used in 2023.

 • Reduction in Paper Usage

  Arion Bank has reduced the use of printed paper pages significantly from 2015 to 2023.

 • Implementation of Environmental Policies

  The company follows specific waste, water, energy, and recycling policies.

 • Climate Oversight by Board of Directors

  The Board of Directors oversees and manages climate-related risks.

 • Climate Oversight by Senior Management Team

  The Senior Management Team oversees and manages climate-related risks.