Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Arjo

Arjo är ett svenskt företag som specialiserar sig på medicintekniska produkter och lösningar för att förbättra livskvaliteten för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter inklusive sängar, lyftar, hygienlösningar och desinfektionssystem. Arjo arbetar globalt och har en stark närvaro inom vård- och omsorgssektorn.

Bransch

Hälsovårdsdistributörer

Omsättning (2023)

10 980 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

86

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

237 264

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

21 388

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 750

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

213 126

Arjo rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

143 504

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

35 234

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

34 388

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska företagets egna växthusgasutsläpp (scope 1 och 2) med 50 procent

  Fram till 2030

 • Minska växthusgasutsläpp i värdekedjan (scope 3) med 25 procent

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska klimat- och miljöpåverkan

  Arjo arbetar aktivt för att minska klimat- och miljöpåverkan genom hela värdekedjan.

 • Leverantörers hållbarhetsrevision

  Arjo implementerade ett program för hållbarhetsrevision av leverantörer för att proaktivt identifiera, analysera och minska ESG-relaterade risker.

 • Utveckling av cirkulära lösningar

  Arjo ser möjligheter att stärka sin konkurrenskraft genom att erbjuda mer cirkulära lösningar och affärsmodeller.