Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Assa Abloy

ASSA ABLOY är en global ledare inom dörröppningslösningar. Företaget erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att möta kundernas behov av säkerhet, trygghet och bekvämlighet. ASSA ABLOYs lösningar inkluderar allt från mekaniska lås och digitala låssystem till automatiska dörrar och säkerhetssystem. Företaget är engagerat i hållbarhet och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom att utveckla energieffektiva produkter och implementera hållbara metoder i sin verksamhet.

Bransch

Elektriska komponenter och utrustning

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

16 856 332

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

60 243

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

166 908

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

16 629 181

Assa Abloy rapporterar 9 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

15 240 417

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

55 751

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

71 024

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

25 843

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

44 646

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

49 063

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

68 221

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

913 643

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

160 566

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta Scope 1 & 2 växthusgasutsläpp med 50% från 2019 års nivå

  Fram till 2030

 • Minska absoluta Scope 3 växthusgasutsläpp med 28% från 2019 års nivå

  Fram till 2030

 • Nå nettonollutsläpp senast 2050

  Fram till 2050

Initiativ

 • Minskning av koldioxidavtryck

  Flera initiativ för att minska koldioxidavtrycket, inklusive installation av solpaneler på våra anläggningar i Rychnov i Tjeckien, VHS i Turkiet, KESO i Schweiz och Metalind i Kroatien.

 • Förbättring av vattenintensitet

  Fortsatt fokus på vatteneffektivitet vid våra mest vattenintensiva anläggningar och uppgraderingar i vatteninfrastrukturen.

 • Minskning av farligt avfall

  Initiativ för att minska farligt avfall genom att optimera produktionsprocesser för att minska genererat avfall.