Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, vetenskapsdrivet bioläkemedelsföretag som fokuserar på forskning, utveckling och kommersialisering av receptbelagda läkemedel, främst för behandling av sjukdomar inom områdena onkologi, kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar samt andningsvägar och immunologi. Företaget har en stark närvaro i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

Bransch

Läkemedel

Omsättning (2023)

48 000 000 000 USD

Antal anställda (2023)

85 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

6 937 716

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

180 898

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

19 940

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

6 736 878

AstraZeneca rapporterar 12 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

4 622 257

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

81 938

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

52 634

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

241 422

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

19 043

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

155 443

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

50 827

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

30 101

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

135 689

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

1 330 844

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

14 579

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

2 101

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp (ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

59 750

Mål

 • Minska absoluta Scope 1 och 2 växthusgasutsläpp med 98% från 2015 års basnivå.

  Fram till 2026

 • 100% förnybar elförbrukning globalt.

  Fram till 2025

 • Minska absoluta Scope 3 växthusgasutsläpp med 50% från 2019 års basnivå.

  Fram till 2030

Initiativ

 • Investering i energieffektivitet och förnybar energi

  Under 2023 investerade vi 33,7 miljoner dollar i energieffektivitet och förnybar energi på plats för att uppnå våra mål.

 • Övergång till 100% importerad elektricitet från certifierade förnybara källor

  Sedan 2021 har vi övergått till att använda 100% importerad elektricitet från certifierade förnybara källor.

 • Avtal om förnybar naturgas (RNG) i USA

  Från och med juni 2023 började vi köpa RNG producerad av Vanguard Renewables för vår Newark-campus i Delaware, och fram till 2026 kommer detta samarbete att möjliggöra upp till 190 GWh per år av RNG att användas över AstraZenecas amerikanska anläggningar.