Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Atlas Copco

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, inklusive innovativa kompressorer, vakuumlösningar och industriell teknik.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

172 663 500 SEK

Antal anställda (2023)

51 110

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

250 640 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

86 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

26 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

250 528 000

Atlas Copco rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

3 764 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

244 618 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

1 668 000

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minskat CO2e-utsläpp från scope 1 och 2, jämfört med basåret 2019

  Fram till 2030

 • Projekt för nya och omdesignade produkter med mål för minskad klimatpåverkan

  Fram till 2023

 • Minskat CO2e-utsläpp från scope 3, jämfört med basåret 2019

  Fram till 2030

Initiativ

 • Öka produktens energieffektivitet

  Fokusera på att öka produkternas energieffektivitet och fortsätta elektrifieringen av den lilla andel produkter som ännu inte drivs med elektricitet.

 • Lokala initiativ för minskad energiförbrukning

  Genomföra lokala initiativ som syftar till att minska energiförbrukningen.

 • Övergång till förnybar energi

  Övergång till användning av förnybara energikällor.

 • Minimera klimatpåverkan genom att välja transportmetoder

  Välja transportmetoder som minimerar klimatpåverkan.