Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Autoliv

Autoliv är en global ledare inom bilsäkerhet, som utvecklar, tillverkar och säljer säkerhetssystem för fordon. Företaget är känt för sina innovativa lösningar inom krockkuddar, säkerhetsbälten och rattar. Autoliv arbetar för att förbättra trafiksäkerheten och minska antalet trafikolyckor och skador genom sina avancerade säkerhetsprodukter.

Bransch

Bildelar och utrustning

Omsättning (2023)

87 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

68 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

4 128 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

95 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

263 000

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

3 770 000

Autoliv rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

3 070 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

460 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Koldioxidneutralitet i egna verksamheter

  Fram till 2030

 • Netto-nollutsläpp i hela leveranskedjan

  Fram till 2040

 • Årlig förbättring av energianvändningens intensitet

Initiativ

 • Implementering av hållbarhetsriktlinjer för Capex-investeringar

  Riktlinjerna säkerställer att alla investeringar är i linje med våra klimatambitioner för 2030 och inkluderar specifika kriterier för att undvika investeringar som kan leda till ökade växthusgasutsläpp.

 • Utveckling av en företagsomfattande GHG-redovisningslösning

  Lösningen täcker både våra egna verksamheter och Scope 3 uppströmsaktiviteter, vilket möjliggör bättre produktkoldioxidavtryck och målsättning.

 • Ökning av andelen förnybar elektricitet

  Vi utökade inköp av förnybar elektricitet och initierade ett långsiktigt solenergiavtal i USA. År 2023 kom 23% av vår totala elförbrukning från förnybara källor, upp från 13% år 2022.