Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Avanza Bank

Avanza är en svensk bank som erbjuder finansiella tjänster såsom aktiehandel, fonder, pensioner och sparande. Företaget är känt för sina låga avgifter och användarvänliga plattformar. Avanza strävar efter att göra det enkelt och kostnadseffektivt för privatpersoner att investera och spara pengar.

Bransch

Investeringsbanker och mäklare

Omsättning (2023)

3 437 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

1 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

490

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

27

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

463

Avanza Bank rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

98

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

229

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

7

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

2

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

27

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

15

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

73

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

12

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen med 50% till 2030 med 2021 som basår

  Fram till 2030

 • Nå nettonollutsläpp senast 2040

  Fram till 2040

Initiativ

 • Vetenskapligt förankrade mål (SBT:s)

  Avanza har satt vetenskapligt förankrade mål som blivit validerade av Science Based Targets initiative (SBTi) i november 2023. Målen inkluderar en utsläppsminskning på 50 procent till 2030 med 2021 som basår.

 • 100 procent förnybar energi

  Avanza ska fortsätta köpa 100 procent förnybar energi och strävar efter att driva sitt kontor och serverhallar på förnybar energi.

 • Nettonollutsläpp

  Avanza har som övergripande klimatmål att nå nettonollutsläpp, vilket innebär en utsläppsminskning om minst 90 procent. Detta ska uppnås så snart som möjligt, men senast 2040.