Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Axfood

Axfood är en av Sveriges ledande dagligvaruhandelskoncerner med verksamheter som Willys, Hemköp, Eurocash och Snabbgross. Företaget fokuserar på att erbjuda prisvärda och hållbara livsmedel till sina kunder genom både fysiska butiker och e-handel.

Bransch

Livsmedelsdetaljhandel

Omsättning (2023)

81 111 SEK

Antal anställda (2023)

12 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 719 922

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

12 225

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 195

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

2 705 502

Axfood rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

2 266

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

28 101

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

1 135

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

554

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

2 673 447

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nettonollutsläpp från egen verksamhet

  Fram till 2030

 • Minska koldioxidutsläppen från egenägda lastbilar med 30 procent

  Fram till 2025

 • Transporter på väg med externa åkerier från lager till Axfoods butiker ska vara fossilfria

  Fram till 2030

 • Minska elanvändningen med 10 procent per kvm

  Fram till 2025

 • Minska plastanvändningen för egna märkesvaror och interna plastflöden med 25 procent

  Fram till 2025

Initiativ

 • Science Based Target initiative (SBTi)

  Axfood arbetar med att sätta mål i enlighet med Science Based Target initiative (SBTi) och utveckla befintlig klimatrapportering, särskilt gällande Scope 3-utsläpp.

 • Grön el

  Axfood strävar efter att enbart använda grön el och producera egen el från solpaneler på butiks- och lagerbyggnader.

 • Största takbaserade solcellsanläggningen

  Installerade Sveriges största takbaserade solcellsanläggning vid det nya logistikcentret i Bålsta, med en kapacitet på cirka 9 MW.

 • Största markbaserade solparken

  Bygger landets största markbaserade solpark utanför Hallstavik, med en kapacitet på cirka 64 MW.

 • Efterlevnad av F-gasförordningen

  De köldmedier som används måste uppfylla kraven i den europeiska F-gasförordningen (EU/517/2014). Kylsystem ersätts med naturliga köldmedier (koldioxid eller propan).

 • Energieffektiviseringsmål

  Axfood strävar efter att minska elförbrukningen med 10 procent per kvadratmeter till 2025 jämfört med basåret 2020.

 • Grön fordonsflotta

  Alla företagets egna lastbilar kan drivas fossilfritt. Axfood arbetar för att öka andelen elfordon i sin flotta.

 • Elektriska tunga lastbilar

  Dagab introducerade den första helt elektriska tunga lastbilen 2021 och utökade flottan med en 64-tons eldriven lastbil 2022.

 • Klimatutbildningsverktyg

  Klimatutbildningsverktyget, som lanserades 2022, har reviderats och översatts till mandarin för att hjälpa leverantörer att planera och genomföra utsläppsminskningar.

 • Initiativ för hållbar livsmedelskedja

  Deltog i WWF:s initiativ för hållbar livsmedelskedja tillsammans med 14 andra svenska livsmedelsföretag för att skapa en färdplan för en mer hållbar livsmedelskedja.