Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Beijer Ref

Beijer Ref är en ledande global distributör av kyl- och luftkonditioneringsprodukter. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter och lösningar inom kylteknik, luftkonditionering och värmepumpar. Beijer Ref arbetar med både kommersiella och industriella kunder och har en stark närvaro på marknader över hela världen.

Bransch

Fastighets-REITs

Omsättning (2023)

32 150 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

10 738 666

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

9 593

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

6 631

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

10 722 442

Beijer Ref rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

204 331

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

3 103

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

82 725

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

5 452

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

135

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

6 630

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

8 438 767

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

2 474 432

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • 45% av Beijer Refs försäljning av egenutvecklad teknik under 2023 kategoriseras som miljövänliga produkter.

  Fram till 2023

 • Målet om 50% grön försäljning år 2025.

  Fram till 2025

Initiativ

 • Försäljningsvolym av hållbara produkter

  Öka försäljningsvolymen av hållbara produkter för att minska miljöpåverkan.

 • Mäta växthusgasutsläpp inom Scope 1

  Implementera mätning av växthusgasutsläpp inom Scope 1 för att övervaka och minska direkta utsläpp.

 • Implementering av policy mot korruption

  Genomföra en strikt policy mot att ge och ta mutor samt hantera korruption för att säkerställa etisk affärspraxis.