Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Betsson

Betsson är ett företag som bedriver spelverksamhet över internet via dotterbolag. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Betsson har kontor i flera länder, inklusive Sverige, Malta och Gibraltar. Företaget erbjuder en mängd olika spelprodukter och tjänster, inklusive kasinospel, sportspel och poker.

Bransch

Kasinon och spel

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

7 334

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

224

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 027

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

6 083

Betsson rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska direkta och indirekta växthusgasutsläpp från den egna verksamheten och indirekt från köpt energi (Scope 1 och 2) med minst 55 % från 2019 års basnivå.

  Fram till 2030

 • Minska indirekta växthusgasutsläpp som uppstår i värdekedjan (köpt energi ingår ej) för Betssons operativa verksamhet (Scope 3) med minst 15 % från 2019 års basnivå.

  Fram till 2030

 • 100 % klimatneutral verksamhet.

Initiativ

 • Använda endast molntjänstleverantörer med grön strategi

  Betsson kommer endast att använda leverantörer av molntjänster som har en grön strategi och mål för förnybar energi.

 • Minska affärsresor och uppmuntra hållbara resesätt

  Betsson planerar att minska affärsresor och uppmuntra mer hållbara sätt att resa och pendla.

 • Klimatkompensera för kunders elförbrukning

  Betsson kommer att klimatkompensera för kundernas elförbrukning vid användning av koncernens tjänster.