Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Better Collective

Better Collective är ett globalt företag som specialiserar sig på digitala plattformar för sportbetting och spel. Företaget erbjuder en rad tjänster och produkter som hjälper spelare att fatta informerade beslut genom att tillhandahålla insikter, analyser och jämförelser. Better Collective har vuxit genom både organisk tillväxt och förvärv av andra företag, vilket har lett till en bred närvaro på flera marknader världen över.

Bransch

Kasinon och spel

Omsättning (2023)

78 901 234 EUR

Antal anställda (2023)

912

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 914

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

71

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

247

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

2 596

Better Collective rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

8

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

45 678

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

8 901

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen med 50% till 2030

  Fram till 2030

 • Uppnå nettonollutsläpp till 2050

  Fram till 2050

 • Minska Scope 3-utsläpp med 30% till 2025

  Fram till 2025

Initiativ

 • Utveckling av egna akademier

  Sedan 2021 har Better Collective drivit akademier i Niš, Serbien, för att utbilda lokal ungdom inom SEO, SEM, WordPress, fullstack och kvalitetssäkring.

 • Samarbete med National Council on Problem Gambling

  I slutet av 2023 samarbetade Better Collective med National Council on Problem Gambling för att förbättra initiativ för säkrare spelande.

 • Medlemskap i All-In Diversity Project

  I början av 2023 gick Better Collective med i All-In Diversity Project för att främja mångfald, jämlikhet och inkludering inom den globala sportmedieindustrin.