Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Bilia

Bilia är en av de största bilkedjorna i Norden och erbjuder försäljning av nya och begagnade bilar, service och reparationer, samt tillbehör och reservdelar. Företaget har verksamhet i Sverige, Norge, Belgien, Luxemburg och Tyskland.

Bransch

Biltillverkare

Omsättning (2023)

38 514 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

5 185

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

842 991

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

5 865

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

3 150

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

833 976

Bilia rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

320 430

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

2 571

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

6 834

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

3 173

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

275

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

5 788

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

485 673

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

9 233

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen från intern förbrukning av fordonsbränsle med 20%

  Fram till 2025

 • Öka andelen gröna elavtal till 100%

  Fram till 2024

 • Minska utsläppen från fjärrvärme med 15%

  Fram till 2026

 • Minska utsläppen från tjänsteresor med 10%

  Fram till 2025

 • Minska utsläppen från avfallshantering med 25%

  Fram till 2027

Initiativ

 • Supplier Code of Conduct

  Alla nya leverantörer har undertecknat Bilias Supplier Code of Conduct, som inkluderar utvärdering baserat på sociala och miljömässiga kriterier.

 • ISO Certification

  Majoriteten av Bilias verksamheter är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, som inkluderar rutiner för hantering av avvikelser och kundklagomål.

 • Whistleblower Function

  Bilias externa visselblåsarfunktion är synlig för leverantörer, anställda och kunder genom olika kanaler som webbplats, intranät och informationsblad.

 • Chemical Safety Routine

  Rutiner för säkerhet av kemiska produkter för grossistkunder utvecklades och implementerades under rapporteringsperioden.

 • Introduction of Policies

  Alla nya anställda får en introduktion till policys, och utbildning genomförs där det är nödvändigt. Supplier Code of Conduct bifogas leverantörsavtal.

 • Use of Recycled Parts

  Andelen använda reservdelar som används i samband med skador uppgick till 7,5 procent i Sverige.