Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Billerud

Billerud är ett svenskt företag som tillverkar papper och kartong. Företaget fokuserar på hållbarhet och innovation inom förpackningslösningar. Billerud har produktionsenheter i både Europa och Nordamerika och arbetar aktivt med att minska sin klimatpåverkan genom olika initiativ och samarbeten.

Bransch

Pappersprodukter

Omsättning (2023)

37 400 SEK

Antal anställda (2023)

10 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

3 873 359

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

778 627

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

88 671

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

3 006 061

Billerud rapporterar 11 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 127 905

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

137 179

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

131 262

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

363 813

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

2 041

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

704

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

5 522

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

318 878

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

657 067

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

261 424

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

266

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

5 834 000

Mål

 • Minskning av direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 1 och scope 2)

  Fram till 2030

 • Minskning av indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3)

  Fram till 2030

 • Sätta upp ett mål om nettonollutsläpp

  Fram till 2024

Initiativ

 • Minska växthusgasutsläpp

  Vi har reviderat våra reduktionsmål för växthusgasutsläpp och kommer att fortsätta arbetet med färdplaner med 2022 som nytt basår. Målen kommer att lämnas in till Science Based Targets initiative (SBTi) under 2024 och ska därefter verifieras av SBTi.

 • Investering i biobränsle

  Under 2023 invigde vi den nya sodapannan vid vårt bruk i Frövi. En investering om SEK 2,6 miljarder gjordes i pannan som nu drivs helt med biobränsle och kommer att bidra såväl till att minska utsläppen till luft som att förbättra vår resurs- och energieffektivitet.

 • Koldioxidfri el

  I vårt arbete med att minska växthusgasutsläppen relaterade till köpt energi köper vi EFEC (CO2e Emission Free Energy Credits) till våra bruk i Nordamerika. Under 2023 omfattades 60% av vår köpta el av EFEC, vilket ledde till en minskning av våra utsläpp från fossila bränslen.