Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

BioArctic

BioArctic är ett svenskt forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Företaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Stockholm. BioArctic samarbetar med akademiska institutioner och andra företag för att driva sina forskningsprojekt framåt.

Bransch

Bioteknik

Omsättning (2023)

615 995 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

63

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

6

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

7

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

50

BioArctic rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

0

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

49

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Fullständig undersökning av utsläpp för Scope 1 och 2

  Fram till 2024

 • Undersökning av värdekedjan för Scope 1, 2 och 3 för att sätta baslinjevärden

  Fram till 2025

 • Kommunicera minskningsmål för Scope 1, 2 och 3

  Fram till 2025

Initiativ

 • Ökad transparens i värdekedjan

  Säkerställa att produktens livscykel, från produktion till patient, är spårbar och granskad av tredje part för att säkerställa tillförlitlighet.

 • Systematisk leverantörsutvärdering och övervakning

  Initiera systematisk utvärdering och övervakning av leverantörer för att säkerställa hållbarhet och ansvarstagande.

 • Sätta absoluta hållbarhetsmål inom miljöområdet

  Fastställa baslinjevärden för relevanta nyckeltal och sätta absoluta hållbarhetsmål för att minska koldioxidutsläpp.