Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Boliden

Boliden är ett metallföretag med verksamhet inom gruvor, smältverk och återvinning av metaller. Företaget spelar en viktig roll i samhällens råvaruförsörjning genom att producera och förädla bas- och ädelmetaller som zink, koppar, bly, nickel, guld och silver. Bolidens verksamhet är också fokuserad på att minimera miljöpåverkan och förbättra produktiviteten genom teknisk spetskompetens.

Bransch

Diversifierade metaller och gruvdrift

Omsättning (2023)

78 554 000 SEK

Antal anställda (2023)

5 664

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

843 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

628 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

215 000

Boliden rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 42 procent

  Fram till 2030

 • Minska de absoluta CO2e-utsläppen i scope 3 med 30 procent

  Fram till 2030

 • Uppnå kopparproduktion med genomsnittliga koldioxidutsläpp på 1,5 kilogram per kilogram metall

  Fram till 2030

 • Uppnå zinkproduktion med genomsnittliga koldioxidutsläpp på 1,0 kilogram per kilogram metall

  Fram till 2030

Initiativ

 • Climate Targets Validation

  Science Based Targets initiative validated and approved our climate goals, confirming alignment with the Paris Agreement's 1.5°C target.

 • Launch of Low-Carbon Products

  Introduced Low-Carbon and Recycled Lead, and Low-Carbon Sulphuric Acid, as new products in our Green Transition Metals portfolio.

 • Electrolysis Plant Incident Response

  Complete destruction of the electrolysis plant at Boliden Rönnskär due to fire; changed the business model overnight from copper cathodes to copper anodes.

 • Closure of Tara Mine

  Tara mine put into care and maintenance due to a combination of falling zinc prices, high energy prices, operational challenges, and general cost inflation.

 • Development of Fossil-Free Mining

  Commenced the construction of the world's first fossil-free mining operation in the Boliden area.