Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Bravida Holding

Bravida Holding är ett svenskt företag som erbjuder tekniska installations- och servicetjänster inom el, vs och ventilation.

Bransch

Bygg- och anläggningstjänster

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

562 050

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

18 466

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 432

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

541 152

Bravida Holding rapporterar 10 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

313 291

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

1 105

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

4 924

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

3 414

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

178

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

4 075

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

5 606

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

73

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

181 800

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

26 686

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-