Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Camurus

Camurus är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på att utveckla innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Företagets teknologi och produktportfölj omfattar behandlingar för opioidberoende, akromegali, neuroendokrina tumörer och polycystisk leversjukdom.

Bransch

Läkemedel

Omsättning (2023)

1 717 SEK

Antal anställda (2023)

213

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

562

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

159

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

17

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

386

Camurus rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

51

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

46

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

1

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

288

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Fullt ut anpassad till CSRD

  Fram till 2025

 • Netto noll växthusgasutsläpp

  Fram till 2045

 • Reducera scope 1 och 2 CO2-utsläpp med minst 50%

  Fram till 2035

 • Reducera scope 3 CO2-utsläpp med 40%

  Fram till 2035

Initiativ

 • Recruitment of Director Sustainability

  Recruited a Director Sustainability to lead the company's sustainability efforts.

 • Membership in UN Global Compact

  Camurus became a member of the UN Global Compact and will regularly report progress on adherence to its 10 principles starting from 2024.

 • Sustainability Framework Development

  Further developed Camurus' sustainability framework and reporting with extended policies and a management system, including an environmental management system.

 • Code of Conduct Update

  Updated the Code of Conduct for both employees and suppliers, enhancing processes for supplier sustainability risk management.

 • Employee Training on Sustainability Policy

  Provided training for Camurus employees regarding the company's sustainability policy and practices.

 • Nasdaq ESG Transparency Partner

  Camurus was recognized as a Nasdaq ESG Transparency Partner and improved its ESG ranking.

 • Updated Materiality Analysis

  Initiated an updated materiality analysis covering the entire value chain using guidelines from SASB, GRI, and OECD.

 • Greenhouse Gas Inventory

  Started an environmental mapping project of the value chain, including greenhouse gas calculations and monitoring.

 • Transition to Renewable Energy

  Switched to 100% renewable energy sources for electricity consumption at the main office and research facilities.

 • Electric Vehicle Fleet

  Plan to transition the company car fleet from combustion engines to electric vehicles.

 • Supply Chain Greenhouse Gas Monitoring

  Expanded the measurement of greenhouse gas emissions to include product transport and manufacturing.

 • Double Materiality Analysis

  Conduct a double materiality analysis for comprehensive sustainability assessment.

 • Reduce Scope 1 & 2 CO2 Emissions

  Plan to reduce Scope 1 and 2 CO2 emissions by at least 50% compared to 2023 levels by 2025.

 • Reduce Scope 3 CO2 Emissions

  Plan to reduce Scope 3 CO2 emissions by 40% compared to 2023 levels by 2035.

 • Achieve Net Zero Greenhouse Gas Emissions

  Aim to achieve net zero greenhouse gas emissions (Scope 1, 2, and 3) by 2045 and offset any remaining emissions.