Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Castellum

Castellum är ett av de största fastighetsbolagen i Sverige med fokus på kommersiella fastigheter. Företaget äger, förvaltar och utvecklar kontors-, logistik-, handels- och offentliga byggnader samt lätt industri. Castellum strävar efter att vara ledande inom hållbarhet och har som mål att nå nettonoll koldioxidutsläpp till 2030.

Bransch

Kontors-REITs

Omsättning (2023)

9 806 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

86 249

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

292

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

10 260

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

75 697

Castellum rapporterar 7 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

54 265

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

4 101

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

6

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

236

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

540

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

269

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

16 280

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

164

Mål

 • Nettonoll koldioxidutsläpp inom fastighetsförvaltning (Scope 1 & 2)

  Fram till 2030

 • Nettonoll koldioxidutsläpp inom projektutveckling (Scope 3)

  Fram till 2030

 • Nettonoll koldioxidutsläpp inom kundresan (Scope 3)

  Fram till 2030

Initiativ

 • Klimatneutral verksamhet till 2030

  Castellum strävar efter att uppnå en klimatneutral verksamhet till år 2030 genom tre färdplaner.

 • 100 procent fossilfri energi

  Castellum har som mål att använda 100 procent fossilfri energi i sin verksamhet.

 • Återbruk i alla projekt och förnybart material

  Castellum planerar att implementera återbruk och använda förnybart material i alla sina projekt.