Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Catena

Catena är ett svenskt fastighetsbolag som specialiserar sig på logistikfastigheter. Företaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter som är strategiskt belägna nära större transportleder och knutpunkter. Catena strävar efter att skapa hållbara och effektiva logistiklösningar för sina kunder, vilket inkluderar både nybyggnation och förvaltning av befintliga fastigheter. Företaget arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har som mål att minska sin miljöpåverkan genom energieffektiva byggnader och hållbara investeringar.

Bransch

Fastighetsoperativa företag

Omsättning (2023)

1 808 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

88

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

24 179

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

559

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

198

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

23 422

Catena rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

9 738

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

20

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

24

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

13 640

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nettonoll växthusgasutsläpp

  Fram till 2030

 • Minska växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 50 procent

  Fram till 2030

 • 100% fossilfri energi

  Fram till 2028

Initiativ

 • Öka den ekoeffektiva grönytan

  Vi arbetar aktivt i både nya projekt och på befintliga fastigheter med att öka den ekoeffektiva grönytan.

 • Cirkulära materialflöden

  Vi minimerar vår klimatpåverkan genom att använda cirkulära materialflöden och välja material med lägre CO2-påverkan per kvm.

 • Energi- och driftseffektiviseringar

  Vi minskar energianvändningen genom energieffektiviseringar, batterilösningar och lokal produktion av förnyelsebar energi.