Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Dometic Group

Dometic är ett globalt företag som tillhandahåller lösningar för mobilt boende inom områden som fritidsfordon, båtar, lastbilar och premiumbilar. Företaget erbjuder produkter som kylskåp, luftkonditionering, värmesystem, kokplattor, ugnar, sanitetssystem, belysning och andra tillbehör för att förbättra komforten och bekvämligheten för människor på resande fot.

Bransch

Hushållsapparater

Omsättning (2023)

27 775 000 SEK

Antal anställda (2023)

10 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

32 900

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

8 600

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

10 670

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

13 630

Dometic Group rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

13 630

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska CO2-utsläpp från verksamheten med 50%

  Fram till 2030

 • Verksamheten ska drivas helt med förnybar elektricitet

  Fram till 2030

Initiativ

 • Öka användningen av förnybar energi

  Dometic strävar efter att driva sina verksamheter helt med förnybar elektricitet.

 • Minska CO2-utsläpp från godstransporter

  Dometic planerar att minska CO2-utsläpp från transport av varor.

 • Öka användningen av återvunnet material

  Dometic siktar på att öka användningen av förnybara och återvunna material i sina produkter.