Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Electrolux Group

Electrolux är en ledande tillverkare av hushållsapparater och professionell utrustning. Företaget strävar efter att tillverka produkter som kombinerar effektivitet med hållbarhet, samtidigt som de minskar miljöpåverkan genom att fasa ut fossila bränslen och öka användningen av förnybar energi.

Bransch

Hushållsapparater

Omsättning (2023)

139 000 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

52 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

69 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

61 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

8 000

Electrolux Group rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koncernens CO2-avtryck i verksamheten med 85% jämfört med 2021 års nivå

  Fram till 2030

 • Förbättra energieffektiviteten på Electrolux Groups tillverkningsanläggningar och lager med ytterligare 12,5% jämfört med 2020 års nivå

  Fram till 2025

 • Öka andelen förnybar energi för Electrolux Groups verksamhet till 65%

  Fram till 2025

 • Förbättra vatteneffektiviteten på Electrolux Groups tillverkningsanläggningar i potentiella vattenriskområden med 25% jämfört med 2020 års nivå

  Fram till 2025

 • Tredjepartscertifiering 'Zero Waste to Landfill' (mindre än 1% avfall) för alla fabriker

  Fram till 2025

Initiativ

 • Drive resource-efficient operations

  Implementera strategier för att förbättra resurseffektiviteten inom verksamheten.

 • Act ethically, lead in diversity and respect human rights

  Fokusera på etiska metoder, främja mångfald, och respektera mänskliga rättigheter genom organisationen.

 • Drive supply chain sustainability

  Förbättra hållbarhetspraxis inom leveranskedjan för att minimera miljöpåverkan.

 • Enhance product use phase sustainability

  Fokusera hållbarhetsinsatser på användningsfasen av produkterna, vilket utgör den största miljöpåverkan under livscykeln.