Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Embracer Group

Embracer Group är ett svenskt företag som utvecklar och publicerar PC-, konsol-, mobil-, VR- och brädspel inom spel- och underhållningsindustrin. Företaget äger och förvaltar en stor portfölj av spelstudior och varumärken, och är engagerat i att skapa underhållning för en global publik.

Bransch

Interaktiv hemmaunderhållning

Omsättning (2023)

37 665 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

687 102

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 443

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

6 952

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

678 707

Embracer Group rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koldioxidutsläppen med 45 % jämfört med basåret 2021/22, i linje med Parisavtalet genom vårt åtagande till SBTi.

  Fram till 2030

 • Varje operativ grupp ska sätta hållbarhetsmål under räkenskapsåret 2023/24.

  Fram till 2024

 • Fördubbla antalet kvinnliga verkställande direktörer/studioledare till 2025 jämfört med basåret 2021/22.

  Fram till 2025

Initiativ

 • Minska koldioxidutsläpp

  Genom att begränsa våra egna utsläpp och investera i projekt som stödjer den gröna omställningen, kan vi minimera miljöpåverkan från hela koncernen.

 • Öka medvetenheten om miljöpåverkan

  Vi arbetar kontinuerligt för att hitta nya möjligheter att öka medvetenheten om klimatförändringar inom vår koncern och spelindustrin.

 • Del av rörelsen för en klimatneutral industri

  Vi är en del av rörelsen för en klimatneutral industri och arbetar med att minska utsläppen i linje med Parisavtalet.