Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

EQT

EQT är en global investeringsorganisation med en stark hållbarhetsprofil. Företaget erbjuder kapitalförvaltningstjänster och investerar i olika sektorer genom sina fonder. EQT:s intäkter kommer huvudsakligen från förvaltningsavgifter, carried interest och investeringsinkomster. Företaget har en integrerad hållbarhetsstrategi och arbetar aktivt för att skapa långsiktigt värde för sina investerare och samhället.

Bransch

Tillgångsförvaltning och förvaringsbanker

Omsättning (2023)

2 091 800 000 SEK

Antal anställda (2023)

10 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

5 926 204

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

36

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

397

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

5 925 771

EQT rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

1 870

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

23 907

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

5 901 864

Mål

 • Minska EQT AB:s Scope 1 och Scope 2 utsläpp med 50 procent

  Fram till 2030

 • Minska EQT AB:s Scope 3 utsläpp från affärsresor med 30 procent

  Fram till 2030

 • Minska indirekta utsläpp i EQT Real Estate I och II fonder med 55 procent per kvadratmeter golvyta från 2019 års baslinje

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska utsläpp från affärsresor

  EQT initierade 2023 en arbetsgrupp för att identifiera initiativ för att minska utsläpp från affärsresor samtidigt som affärsprestanda och personlig välbefinnande stöds.

 • Investera i koldioxidavlägsnande kompensationer

  EQT fortsätter att investera i högkvalitativa koldioxidavlägsnande kompensationer för sina oundvikliga växthusgasutsläpp för att stödja skalningen av kritisk koldioxidteknologiinnovation.

 • Hållbarhetslänkade incitament

  EQT har integrerat hållbarhetskriterier i sina ersättningssystem, inklusive variabel lön kopplad till hållbarhetsrelaterade mål för att stödja företagets långsiktiga intressen och värdetillväxt.