Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Ericsson

Ericsson är ett ledande globalt telekommunikationsföretag som tillhandahåller infrastruktur, programvara och tjänster för telekommunikationskunder över hela världen.

Bransch

Kommunikationsutrustning

Omsättning (2023)

263 351 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

99 952

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

37 251 437

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

27 029

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

42 251

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

37 182 157

Ericsson rapporterar 10 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 751 600

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

37 800

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

19 700

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

164 800

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

1 000

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

52 599

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

49 000

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

21 158

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

35 057 200

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

27 300

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Uppnå Nettonoll över hela värdekedjan innan 2040 med minst 90 % minskning av utsläppen för Scope 1, 2, och relevanta Scope 3 kategorier från en 2020 baslinje, tillsammans med koldioxidborttagning och lagringsteknik för resterande 10 %.

  Fram till 2040

 • Halvera totala värdekedjans utsläpp med 50 % inklusive en 90 % minskning av Scope 1 och Scope 2 utsläpp från en 2020 baslinje, episk inblick i Scope 3 utsläpp.

  Fram till 2030

 • Reducerad energiförbrukning av typiska nya radiobasstationer med 40 % jämfört med 2021 års baslinje.

  Fram till 2025

 • Engagera 350 leverantörer att sätta 1,5°C anpassade utsläppsminskningsmål.

  Fram till 2030