Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Essity

Essity är ett globalt hygien- och hälsobolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Företaget är verksamt inom områdena hygien och hälsa och erbjuder produkter och lösningar som förbättrar människors välbefinnande. Essity är noterat på Nasdaq Stockholm och har en stark närvaro på den globala marknaden.

Bransch

Hälsovårdsdistributörer

Omsättning (2023)

147 147 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

46 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 245 000

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 240 000

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 005 000

Essity rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

475

Mål

 • Minska Scope 1 och 2 utsläpp med 35% jämfört med 2016 års nivåer

  Fram till 2030

 • Minska Scope 3 utsläpp med 18% jämfört med 2016 års nivåer

  Fram till 2030

 • Uppnå netto noll utsläpp för Scope 1, 2 och 3

  Fram till 2050

Initiativ

 • Nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050

  Essity har åtagit sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 genom att minska utsläpp i hela värdekedjan, från materialinköp till produktion och cirkulära lösningar.

 • Minskning av koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 med 26% jämfört med 2016

  Under 2023 uppnådde Essity en minskning av koldioxidutsläpp i scope 1 och 2 med 26% jämfört med 2016 genom optimerad produktionsstruktur, effektivitetsförbättringar och besparingar i råmaterial och energi.

 • 85% av innovationer med sociala och/eller miljöförbättringar

  Essity har som mål att minst 50% av företagets innovationer ska ge sociala och/eller miljöförbättringar. Under 2023 uppnåddes 85%.