Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Evolution Gaming

Evolution är en ledande leverantör av B2B-tjänster inom onlinecasino. Företaget erbjuder livecasino, slots och andra interaktiva spelprodukter till speloperatörer över hela världen. Evolution driver sina spel och tjänster genom innovativa plattformar och tillhandahåller högkvalitativa spelupplevelser.

Bransch

Kasinon och spel

Omsättning (2023)

17 990 000 EUR

Antal anställda (2023)

5 700

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

7 379

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

5 037

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

2 342

Evolution Gaming rapporterar 2 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

83

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

2 253

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska det totala koldioxidavtrycket genom att ansöka om deltagande i Science Based Target-initiativet

  Fram till 2024

 • Implementera årliga energiförbättringar enligt ISO 50001:2018

  Fram till 2023

 • Minska energiförbrukningen per studiobord med 17%

  Fram till 2023

Initiativ

 • Join Science Based Targets initiative

  Planning to join the Science Based Targets initiative in 2024 to reduce the overall carbon footprint.

 • Broaden CO2 emissions tracking

  Expanded CO2 emissions measurement and follow-up, including air travel and purchased transports.

 • Improve Energy Efficiency in Studios

  Decrease energy consumption per studio table by over 17% by setting up more tables in the same studio space.

 • Adopt ISO 50001:2018 Certification

  Ensure that all major studios and Evolution’s own properties are certified in accordance with ISO 50001:2018 for annual energy efficiency improvements.

 • Encourage Video Conferencing

  Encourage video conferencing over physical meetings to further limit air travel, in line with the Code of Conduct.

 • Reuse and Recycle Office Equipment

  Establish recycling processes for office equipment and hardware to increase the volume of materials reused, donated, sold, or recycled.