Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Fabege

Fabege är ett svenskt fastighetsbolag som fokuserar på stadsutveckling och kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet. Företaget arbetar med att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter med målet att skapa hållbara och attraktiva stadsdelar. Fabege är engagerat i hållbarhetsarbete och har som mål att minska klimatpåverkan genom energieffektiva byggnader och grön finansiering.

Bransch

Kontors-REITs

Omsättning (2023)

3 377 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

200

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

15 029

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

1 771

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

13 258

Fabege rapporterar 9 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

11 999

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

670

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

53

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

67

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

10

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

98

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

5

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

1 234

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

409

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Klimatneutral förvaltning (scope 1 och 2)

  Fram till 2030

 • Halvering av indirekta utsläpp (scope 3) per BTA

  Fram till 2030

 • Energieffektivisering med mål om snitt 70 kWh/kvm Atemp

  Fram till 2025

Initiativ

 • Klimatneutral förvaltning

  Målsättningen är klimatneutral förvaltning (scope 1 och 2) år 2030.

 • Energieffektivisering

  Energieffektivisering med mål om snitt 70 kWh/kvm Atemp till 2025.

 • Cirkularitetsmål

  Minst 20 procent av materialanvändningen i större ombyggnationer ska vara återbrukat material.