Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsföretag med fokus på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Företagets portfölj inkluderar kontor, logistik, industri- och samhällsfastigheter.

Bransch

Fastighetsutveckling

Omsättning (2023)

2 208 700 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

14 654

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

301

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

846

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

13 507

Fastpartner rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Bolagets totala låneportfölj skall till 70% utgöras av grön finansiering i slutet av 2025

  Fram till 2025

 • CO2e utsläppen skall minska med >15% per år i Scope 1 och 2

 • Värdet av miljöcertifierade fastigheter skall öka med >10% per år och utgöra >80% av fastighetsvärdet i slutet av 2025

  Fram till 2025

 • Fastpartners vision är att uppnå 100% klimatneutralitet år 2030

  Fram till 2030

 • Fastpartner har som mål att vara klimatneutral till 2045 i Scope 1, 2 och 3

  Fram till 2045

Initiativ

 • Öka grön finansiering

  Bolagets totala låneportfölj skall till 70% utgöras av grön finansiering i slutet av 2025.

 • Minska CO2e utsläppen

  CO2e utsläppen skall minska med >15% per år i Scope 1 och 2.

 • Minska energiförbrukningen

  Energi användning skall minska med mer än 2% årligen i befintligt lager från och med 2022.

 • Öka kundnöjdhetsindex (NKI)

  Kundnöjdhetsindexet (NKI) skall överstiga 75.

 • Uppnå kreditbetyg Baa1

  Fastpartners långsiktiga betygsmål är att uppnå kreditbetyg Baa1.

 • Öka värdet av miljöcertifierade fastigheter

  Värdet av miljöcertifierade fastigheter skall öka med mer än 10% årligen och utgöra mer än 80% av fastighetsvärdet i slutet av 2025.

 • Uppnå 100% klimatneutralitet till 2030

  Fastpartners vision är att uppnå 100% klimatneutralitet i Scope 1 och Scope 2 till år 2030.

 • Uppnå 100% klimatneutralitet till 2045

  Fastpartners vision är att uppnå 100% klimatneutralitet i Scope 1, Scope 2 och Scope 3 till år 2045.