Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Fenix Outdoor Int.

Fenix Outdoor är ett internationellt företag som specialiserar sig på friluftsutrustning och kläder. Företaget äger flera välkända varumärken som Fjällräven, Hanwag, Primus och Royal Robbins. Fenix Outdoor har en stark fokus på hållbarhet och miljöskydd, vilket återspeglas i deras omfattande CSR-rapporter och initiativ för att minska klimatpåverkan. Företaget arbetar aktivt med att förbättra sina leverantörskedjor och minska utsläppen genom olika miljöprogram och samarbeten.

Bransch

Kläder, accessoarer och lyxvaror

Omsättning (2023)

640 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

2 700

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

97 975

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

1 139

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

714

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

96 122

Fenix Outdoor Int. rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

53 475

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

471

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

4 116

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

89

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

2 597

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

1 476

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

129

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

33 499

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska Scope 1 GHG-utsläpp med 40% i absoluta termer

 • Minska Scope 3 GHG-utsläpp per producerad produkt med 50%

  Fram till 2025

 • Övergå till 100% förnybar elektricitet

Initiativ

 • Textile Exchange’s Maturation Model Pilot Program

  Fjällräven och Royal Robbins deltog i Textile Exchange’s Maturation Model Pilot Program 2023 för att implementera strategier för material med lägre påverkan.

 • Coal Phase Out Project in Vietnam

  Ett projekt för att ersätta kol med biomassa i en av våra leverantörers anläggningar i Vietnam, vilket leder till en potentiell besparing på cirka 770 ton CO2e per år.

 • Green Business Benchmark

  Användning av Green Business Benchmark-verktyg för att spåra hållbarhetsframsteg i alla Fjällräven och Royal Robbins butiker i USA och Kanada, med 44% av butikerna som uppnår Platinum-nivå certifiering.