Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Fortnox

Fortnox är ett svenskt företag som erbjuder abonnemangsbaserade och transaktionsbaserade tjänster inom bokföring, fakturering, löneadministration och förmedlingstjänster. Företaget tillhandahåller även utlåningsbaserade tjänster relaterade till finansieringsverksamhet såsom fakturaköp, fakturabelåning och företagslån. Fortnox är känt för sina digitala lösningar som hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina administrativa processer.

Bransch

Applikationsprogramvara

Omsättning (2023)

1 642 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

761

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

2 446

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

27

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

2 419

Fortnox rapporterar 6 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 618

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

245

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

17

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

119

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

317

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

77

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • 100% förnybar elanvändning i serverhallar och kontor

 • Sätta upp en strategi för minskning av klimatavtrycket från elektronik

 • En cirkulär ekonomi genom att återanvända och återvinna så stor andel som möjligt av elektronik

Initiativ

 • 100% förnybar elanvändning

  Fortnox strävar efter att använda 100% förnybar energi i sina serverhallar och kontor.

 • Återanvändning av elektronik

  Fortnox arbetar för att bli mer cirkulära genom att återanvända elektronik i så hög utsträckning som möjligt.

 • ISO 27001 certifiering

  Fortnox siktar på att certifiera sig enligt ISO 27001 för att säkerställa informationssäkerhet.