Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Getinge

Getinge är ett globalt medicinteknikföretag som erbjuder produkter och lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler och vårdavdelningar. Företaget fokuserar på att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden inom sjukvården. Getinge har en stark närvaro på den internationella marknaden och arbetar kontinuerligt med att utveckla innovativa lösningar för att möta de växande behoven inom hälso- och sjukvården.

Bransch

Hälsovårdsutrustning

Omsättning (2023)

31 827 000 SEK

Antal anställda (2023)

11 739

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

4 509

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

3 895

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

614

Getinge rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Netto-nollutsläpp till 2050

  Fram till 2050

 • Minska absoluta Scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 90% från 2021 års basnivå

  Fram till 2030

 • Minska absoluta Scope 3 GHG-utsläpp med 25% från 2021 års basnivå

  Fram till 2030

Initiativ

 • Minska utsläpp från godstransporter

  Ersättning av flygfrakt med sjöfrakt på flera logistikrutter för att minska utsläppen.

 • Implementera EcoDesign-principer

  Arbeta med att implementera EcoDesign-principer vid utveckling av nya produkter för att förbättra energieffektiviteten.

 • Öka andelen förnybar energi i produktionen

  67% av energin i produktionen globalt kommer från förnybara källor.