Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Green Cargo

Green Cargo är ett svenskt logistikföretag som specialiserar sig på järnvägstransporter av gods. Företaget erbjuder hållbara transportlösningar och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom att främja användningen av järnvägstransporter, som är ett mer miljövänligt alternativ jämfört med vägtransporter. Green Cargo har en stark närvaro i Sverige och erbjuder även internationella transporttjänster.

Bransch

Järnvägstransport

Omsättning (2023)

4 168 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

1 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

23 389

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

17 903

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

4 993

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

493

Green Cargo rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

493

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

64

Mål

 • Minska utsläppen av CO2e till 2,24 gram per nettotonkm

  Fram till 2023

 • Minska energiförbrukningen till 0,035 kWh per nettotonkm

  Fram till 2023

Initiativ

 • Implementera fossilfritt bränsle

  Fortsätta att implementera fossilfritt bränsle i fler kundupplägg.

 • EcoDriving

  Hitta en ny systemlösning för EcoDriving och implementera förarstöd för EcoDriving.

 • Höja tågfyllnaden

  Höja tågfyllnaden för att öka energieffektiviteten och minska utsläppen.