Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

H&M

H&M är en global mode- och detaljhandelskedja som erbjuder kläder, accessoarer och hemprodukter. Företaget grundades 1947 och har vuxit till att bli en av världens största modeåterförsäljare med närvaro i över 70 länder. H&M är känt för sina prisvärda och trendiga produkter samt sitt engagemang för hållbarhet och socialt ansvar.

Bransch

Kläder, accessoarer och lyxvaror

Omsättning (2023)

236 035 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

100 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

8 586 805

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

16 354

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

38 451

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

8 532 000

H&M rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

6 172 000

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

448 000

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

1 659 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

89 000

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta scope 1 och 2 utsläpp med 56% mot 2019 års baslinje

  Fram till 2030

 • Minska absoluta scope 3 utsläpp med 56% mot 2019 års baslinje

  Fram till 2030

 • Minska absoluta scope 1, 2 och 3 utsläpp med minst 90% mot 2019 års baslinje

  Fram till 2040

Initiativ

 • Energieffektivisering och förnybar energi

  Vi kommer att öka energieffektiviteten och byta till förnybar energi i hela vår värdekedja.

 • Minska plastförpackningar

  Vi planerar att minska användningen av plastförpackningar och optimera förpackningsmaterial.

 • Stödja leverantörer för att minska klimatpåverkan

  Vi har etablerat Green Fashion Initiative för att stödja våra leverantörer i att minska deras klimatpåverkan.