Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Hemnet

Hemnet är en svensk internetbaserad marknadsplats för bostäder.

Bransch

Interaktiv media och tjänster

Omsättning (2023)

1 004 700 000 SEK

Antal anställda (2023)

148

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

1 885

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

0

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

0

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

1 885

Hemnet rapporterar 8 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

1 802

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

18

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

1

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

0

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

0

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

15

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

48

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

1

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta Scope 1 och Scope 2 GHG-utsläpp med 42%

  Fram till 2030

 • Uppnå netto-nollutsläpp i alla tre scopes

  Fram till 2050

Initiativ

 • Full greenhouse gas screening

  Genomfört en omfattande bedömning av växthusgasutsläpp i alla scopes.

 • Net-zero emissions target approval

  Långsiktigt mål att nå netto-nollutsläpp till 2050 godkänt av Science Based Targets initiative.

 • Energy efficiency label integration

  Integrerade energieffektivitetsmärkningar i bostadslistor för att hjälpa besökare att göra hållbara bostadsval.

 • Internal Diversity, Inclusion, and Belonging group

  Etablerat en grupp dedikerad till att främja Hemnets agenda för mångfald, inkludering och tillhörighet och öka det interna engagemanget.

 • Leadership training program

  Lanserat ett omfattande utbildningsprogram för ledarskap, med full deltagande från alla ledare.

 • Enhanced community engagement

  Erbjudit medarbetarvolontärmöjligheter med Stockholms Stadsmission och organiserat en insamlingskampanj för Sverige för UNHCR.

 • Preparations for CSRD and ESRS reporting

  Genomför dubbel materialitets- och gapanalys för att uppfylla CSRD- och ESRS-rapportering innan 2026.

 • Supplier Code of Conduct implementation

  Säkerställt att etiska och moraliska företagsprinciper är tydliga för leverantörer genom en leverantörernas uppförandekod.