Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Hexagon

Hexagon Composites är ett norskt företag som specialiserar sig på tillverkning av kompositcylindrar och andra lågkoldioxidteknologier för transport och industriella applikationer. Företaget är känt för sina innovativa lösningar inom bränslesystem för kommersiella fordon och mobila pipelines. Hexagon Composites arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan genom att erbjuda produkter som möjliggör användning av förnybar naturgas och andra hållbara bränslen.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

5 186 000 000 SEK

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

409 655

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

15 399

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

31 905

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

362 351

Hexagon rapporterar 10 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

177 546

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

29 236

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

9 598

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

14 533

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

566

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

29 064

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

24 282

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

11 267

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

66 101

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

158

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Nå nettonollutsläpp senast 2050

  Fram till 2050

 • Minska utsläppen i linje med 1,5°C-målet i Parisavtalet till 2033

  Fram till 2033

 • Minska koldioxidutsläppen från kolfiber genom långsiktiga avtal med leverantörer

Initiativ

 • Minska CO2-utsläpp

  Hexagon Composites ASA har satt upp vetenskapligt baserade mål för att minska CO2-utsläpp och implementerar vägkartor för att genomföra dessa initiativ.

 • Undvika GHG-utsläpp

  Hexagon Groups lösningar har undvikit 1500000 ton CO2-ekvivalenta utsläpp.

 • Nå nettonollutsläpp

  Hexagon Composites ASA har åtagit sig att nå nettonollutsläpp senast 2050.