Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Hexpol

HEXPOL är en global leverantör av polymera material och komponenter med fokus på gummi- och plastlösningar. Företaget erbjuder produkter och tjänster till en rad olika industrier, inklusive fordons-, bygg-, medicin- och konsumentvaruindustrin. HEXPOL är känt för sin expertis inom utveckling och produktion av högpresterande material som används i krävande applikationer.

Bransch

Specialkemikalier

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

213 760

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

16 300

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

74 060

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

123 400

Hexpol rapporterar 0 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

-

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koldioxidutsläppen (ton CO2/nettoomsättning) med 75 procent jämfört med genomsnittet för 2018–2019 (basår).

  Fram till 2025

 • Minska koldioxidutsläppen från energianvändning (Scope 1 och 2 enligt GHG-protokollet) med 75 procent jämfört med basåret.

  Fram till 2025

 • Minska energiförbrukningen (GWh/nettoomsättning) kontinuerligt.

Initiativ

 • Lansering av verktyg för beräkning av koldioxidavtryck

  Ett verktyg för att beräkna produkters koldioxidavtryck lanserades, vilket ger kunderna möjlighet att aktivt välja råmaterial med lägre koldioxidavtryck.

 • ISCC+ massbalanscertifiering

  Två produktionsenheter certifierades enligt ISCC+ massbalans, vilket säkerställer spårbarhet genom hela leveranskedjan och att bio-baserade eller återvunna råmaterial finns i en definierad mängd i produkterna.

 • Ökad intern kapacitet för återvinning av polymermaterial

  Investeringar i återvinningsutrustning och förvärv av företag med återvinning som affärskoncept för att öka den interna kapaciteten för återvinning av polymermaterial.