Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

HMS Networks

HMS Networks är ett svenskt företag som specialiserar sig på industriell kommunikation och Industrial Internet of Things (IIoT). Företaget utvecklar och tillverkar produkter som möjliggör kommunikation mellan olika industriella system och enheter. HMS Networks erbjuder lösningar för att koppla samman maskiner och system i fabriker och andra industriella miljöer, vilket bidrar till ökad effektivitet och produktivitet.

Bransch

Elektronisk utrustning och instrument

Omsättning (2023)

3 025 000 000 SEK

Antal anställda (2023)

821

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

82 985

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

295

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

312

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

82 378

HMS Networks rapporterar 9 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

23 325

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

4 503

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

197

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

1 494

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

1 663

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

553

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

558

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

50 000

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

85

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska utsläppen med 50% till 2030

  Fram till 2030

 • Minska utsläppen i värdekedjan (Scope 3) med 30% till 2025

  Fram till 2025

 • Öka energieffektiviteten med 20% till 2025

  Fram till 2025

Initiativ

 • Utökat rapportering av Scope 3-utsläpp

  Rapporteringen av Scope 3-utsläpp har utökats för att inkludera kategorierna kapitalvaror, pendling av anställda, användning av sålda produkter och behandling av sålda produkter vid livets slut.

 • Samarbete med leverantörer för en ansvarsfull värdekedja

  Nära samarbete med leverantörer är en förutsättning för att säkerställa en ansvarsfull värdekedja och för att uppnå våra hållbarhetsmål.

 • Justering av metod och omfattning för utsläppskategorier

  Metod och omfattning har justerats för utsläppskategorierna inköpta varor och tjänster, samt omfattningen för utsläppskategorierna uppströms och nedströms transport och distribution.