Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Hufvudstaden

Hufvudstaden är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i centrala Stockholm och Göteborg. Företaget fokuserar på kommersiella fastigheter, inklusive kontor och butiker, och strävar efter att erbjuda attraktiva och hållbara lokaler för sina hyresgäster. Hufvudstaden arbetar aktivt med miljöcertifieringar och hållbarhetsinitiativ för att minska sin klimatpåverkan och förbättra energieffektiviteten i sina fastigheter.

Bransch

Kontors-REITs

Omsättning (2023)

12 345 SEK

Antal anställda (2023)

120

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

5 576

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

106

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

853

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

4 617

Hufvudstaden rapporterar 5 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

3 000

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

220

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

400

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

4

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

910

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Klimatneutral förvaltning

  Fram till 2025

 • Halvera utsläppen från projektutveckling

  Fram till 2030

 • Minska energianvändningen per kvadratmeter med 16%

  Fram till 2025

Initiativ

 • Klimatneutral förvaltning

  Hufvudstaden har som mål att nå en klimatneutral förvaltning senast 2025, vilket inkluderar utsläpp från egna fordon, köldmedia (scope 1), inköpt energi (scope 2) och tjänsteresor (scope 3).

 • Halvera utsläpp från projektutveckling

  Målet är att halvera utsläppen från projektutveckling, mätt i utsläpp per kvm, till 2030 genom att minimera ny resursanvändning och välja material med lägre klimatavtryck.

 • Effektivare energianvändning

  Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 16 procent genom driftoptimering och investeringar i energieffektiv teknik.