Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Husqvarna

Husqvarna Group är en ledande global tillverkare av utomhusprodukter som robotgräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och trimmers. Företaget erbjuder även lösningar för bevattning och handhållna produkter för byggnads- och stenindustrin. Husqvarna Group har en stark närvaro i Europa och Nordamerika och är känt för sina innovativa och hållbara produkter.

Bransch

Industriella maskiner och tillbehör

Omsättning (2023)

23 454 SEK

Antal anställda (2023)

13 755

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

3 803 009

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

16 039

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

15 200

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

3 771 770

Husqvarna rapporterar 4 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

134 309

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

32 652

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

3 503

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

3 601 306

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska absoluta CO2-utsläpp med 35% över hela värdekedjan jämfört med 2015

  Fram till 2025

 • Nå nettonollutsläpp över hela värdekedjan

  Fram till 2050

Initiativ

 • Utveckla organisatoriska metoder för hybridarbete

  Vi siktar på att vidareutveckla organisatoriska metoder för att stödja hybridarbete inom områden som styrning, fysiska arbetsplatser, digitala lösningar, ledarskap och välbefinnande.

 • Digitalisera löneinformation och löneöversynsprocess

  Vi kommer att digitalisera löneinformation och vår löneöversynsprocess för att stödja transparens, rättvisa och efterlevnad.

 • Lansera globala hållbarhetsutbildningar

  Vi har rullat ut globala utbildningskurser för hållbarhet för anställda över våra produktionsanläggningar, översatta till nio språk, för att öka medvetenheten i hela koncernen.