Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

ICA gruppen

ICA Gruppen är ett ledande detaljhandelsföretag med verksamheter inom dagligvaror, apotek, bank och försäkring. ICA Gruppen har en tydlig hållbarhetsinriktning och arbetar aktivt för att minska sin miljöpåverkan genom att bland annat reducera sina koldioxidutsläpp.

Bransch

Detaljhandel för dagligvaror

Omsättning (2023)

147 645 SEK

Antal anställda (2023)

23 300

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

92 887

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

9 577

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

2 879

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

80 431

ICA gruppen rapporterar 3 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

63 106

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

4 497

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

12 828

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • ICA Gruppens egen verksamhet ska ha netto noll klimatpåverkan.

  Fram till 2030

 • ICA Gruppens leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål.

  Fram till 2025

 • Klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel ska halveras.

  Fram till 2030

 • ICA Gruppens matsvinn från lager och butik ska halveras.

  Fram till 2025

Initiativ

 • Vetenskapligt baserade klimatmål

  ICA Gruppens leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål 2025.

 • Netto noll klimatpåverkan i egen verksamhet

  Netto noll klimatpåverkan i egen verksamhet 2030.

 • Ökad andel växtbaserad mat

  Innovation och sortimentsutveckling för ökad andel växtbaserad mat.

 • Kontinuerliga energieffektiviseringar

  Kontinuerliga energieffektiviseringar i butik, lager och på kontor.

 • Mer hållbara val

  Dialog och avtal med leverantörer kring mer hållbara val.

 • Hållbara val för kunder

  Inspiration till mer hållbara val – genom sortimentsförflyttningar, klimatguidade recept och digitala tjänster.

 • Uppföljning av klimatmål

  Uppföljning av leverantörer avseende antagandet av vetenskapligt baserade klimatmål.

 • Hållbar livsmedelskedja

  Samverkan inom livsmedelskedjan genom initiativet Hållbar livsmedelskedja.

 • Netto noll utsläpp inom hela värdekedjan

  ICA Gruppen ska sträva efter Parisavtalets 1,5 gradersmål, och nå netto noll utsläpp i hela värdekedjan senast 2050.