Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

IKEA

IKEA är ett globalt möbel- och heminredningsföretag som grundades i Sverige. Företaget är känt för sina prisvärda och funktionella produkter som säljs i platta paket för enkel transport och montering. IKEA har ett starkt fokus på hållbarhet och arbetar kontinuerligt med att minska sin klimatpåverkan genom hela värdekedjan, från råmaterialutvinning till produktens slutliv. Företaget driver också restauranger och matmarknader i sina butiker, vilket bidrar till en omfattande kundupplevelse.

Bransch

Heminredningsdetaljhandel

Omsättning (2023)

46 000 000 000 EUR

Antal anställda (2023)

235 000

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

23 408 178

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

61 467

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

17 621

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

23 329 090

IKEA rapporterar 11 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

13 987 358

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

286 463

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

31 325

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

1 006 777

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

34 069

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

52 848

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

397 390

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

1 811 155

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

3 819 585

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

1 480 157

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

421 964

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Biogena utsläpp
(ton CO₂e)

Biogena utsläpp är koldioxidutsläpp som uppstår från icke-fossila (sk. förnybara) källor, som tex förbränning av biobränslen eller biprodukter vid pappersmassatillverkning. Enligt GHG-protokollet redovisas dessa utsläpp separat från scope 1-3, eftersom de är aktiv del av kolets kretslopp.

370 009

Mål

 • Minska de absoluta växthusgasutsläppen från IKEA:s värdekedja med minst 50% jämfört med FY16

  Fram till 2030

 • Nå nettonoll växthusgasutsläpp över hela värdekedjan

  Fram till 2050

 • Minska de absoluta växthusgasutsläppen från livsmedelsingredienser med minst 50% jämfört med FY16

  Fram till 2030

Initiativ

 • 100% förnybar elektricitet för egna verksamheter

  Inter IKEA Group åtar sig att konsumera 100% förnybar elektricitet för sina egna verksamheter (scope 1 & 2) senast FY25.

 • Coolfood Pledge

  Målet är att minska matrelaterade växthusgasutsläpp med minst 25% absolut eller 38% relativt per 1 000 kalorier jämfört med FY16 senast FY30.

 • Netto-noll växthusgasutsläpp senast FY50

  Inter IKEA Group åtar sig att nå netto-noll växthusgasutsläpp över hela värdekedjan senast FY50.