Detta är en betaversion med både manuellt verifierad data och AI-genererad data. Ser du något fel? Mejla oss gärna!

Industrivärden

Industrivärden är ett svenskt investmentbolag som grundades 1944. Bolaget investerar i nordiska börsnoterade företag och har som mål att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare genom aktivt ägande. Industrivärden har en diversifierad portfölj med innehav i flera stora industriföretag och verkar för att förbättra bolagsstyrning samt social och miljömässig utveckling i sina innehavsbolag.

Bransch

Tillgångsförvaltning och förvaringsbanker

Omsättning (2023)

12 345 SEK

Antal anställda (2023)

15

Läs hållbarhetsrapport

Totala utsläpp 2023

(ton CO₂e)

38

Rapporterade utsläpp 2023 (ton CO₂e)

Egna utsläpp (scope 1)

Utsläpp från egna källor eller kontrollerade av organisationen.

14

Indirekta (scope 2)

Indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som konsumeras av organisationen.

8

Värdekedjan (scope 3)

Indirekta utsläpp från organisationens värdekedja.

16

Industrivärden rapporterar 1 / 15 kategorier:

Företag bör rapportera i alla kategorier som är relevanta för verksamheten.

Uppströms (ton CO₂e)

1. Inköpta varor och tjänster

Utsläpp från produktion av varor och tjänster som köps av organisationen.

-

2. Kapitalvaror

Utsläpp från produktion av kapitalvaror som köps av organisationen.

-

3. Bränsle- och energirelaterade aktiviteter

Utsläpp från produktion av bränslen och energi som köps av organisationen, inklusive transport och distribution, som inte inkluderas i scope 2.

-

4. Uppströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av inköpta varor mellan leverantörer och/eller inom organisationen.

-

5. Avfall genererat i verksamheten

Utsläpp från behandling av avfall som genereras av organisationen.

-

6. Tjänsteresor

Utsläpp från resor i tjänsten med fordon som inte ägs av organisationen.

16

7. Pendlingsresor

Utsläpp från anställdas resor mellan hemmet och arbetsplatsen.

-

8. Uppströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

Nedströms (ton CO₂e)

9. Nedströms transport och distribution

Utsläpp från transport och distribution av sålda varor mellan organisationen och kund.

-

10. Bearbetning av sålda produkter

Utsläpp från vidareförädling av sålda insatsvaror.

-

11. Användning av sålda produkter

Utsläpp från användning av sålda produkter av kunden.

-

12. Slutbehandling av sålda produkter

Utsläpp från avfallshantering av sålda produkter vid slutet av livscykeln.

-

13. Nedströms leasade tillgångar

Utsläpp från verksamhet i nedströms leasade tillgångar som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

14. Franchiser

Utsläpp från franchisetagares verksamhet som inte inkluderas i scope 1 och 2.

-

15. Investeringar

Utsläpp från organisationens investeringar i andra företag, samt andra finansierade utsläpp.

-

Mål

 • Minska koldioxidutsläppen från Industrivärdens scope 1, 2 och 3 (exkl. portföljutsläpp) med 50% per 2030 jämfört med 2017

  Fram till 2030

 • Nå 90−95 procent absolut reduktion senast år 2050 enligt Net-Zero standarden

  Fram till 2050

Initiativ

 • Vetenskapligt baserade klimatmål

  88 % av innehavsbolagen har anslutit sig till Science Based Targets initiative och 63 % har fått sina mål godkända. Dessa mål uppfyller reduceringsmålen inom ramen för Parisavtalet.

 • Återvinning av verktyg

  Sandvik köper tillbaka uttjänta verktyg från sina kunder och återvinner dem för att tillverka nya verktyg, vilket resulterar i 90 % lägre CO2-utsläpp jämfört med om man använder nytt material.

 • Produktionslinje för återvunnet mjukpapper

  Essity invigde världens första produktionslinje för mjukpapper av återvunnen råvara i Hondouville, Frankrike, vilket möjliggör återvinning av nästan allt material i förpackningen.